येशूनं सांगतलेल्या कथा

Downloads: 
 • File icon पेरणी करणाऱ्याची कथा
  Download View43.09 के बी
 • File icon वाडीच्या मजुराची
  Download View32.7 के बी
 • File icon हारपलेल्या पोराची
  Download View33.95 के बी
 • File icon निर्दय शिष्य
  Download View31.6 के बी
 • File icon धनवान मूर्खाची
  Download View34.25 के बी
 • File icon दोन पोराचा
  Download View27.98 के बी
 • File icon दहा मोहराचा
  Download View33.04 के बी
 • File icon तोड्याची कथा
  Download View32.02 के बी
 • File icon चतुर कारभारी
  Download View30.7 के बी
 • File icon शुभवर्तमान वऱ्हाडी भाषेत
  Download View1.91 एम बी
 • File icon हारपलेल् मेंढरू
  Download View23.38 के बी
 


  

 

 

 

 

 

 

 

prince.jpg